Kolay Bilgiler

Online Faydali Makaleler!

Merhaba Ziyaretçi! Giriş veya kayıt yaparak makale gönderebilirsin!

Felsefe Makaleleri Abone ol: Felsefe Makaleleri

Abone ol: RSS veya kendi makaleni gönder!


Popüler Felsefe Makaleleri

Hümanist Musevilik
Yahudilik'in bir alt kolu olan Hümanist Musevilik Tanrı'dan çok Yahudi kimliğinin bir parçası olan Yahudi kültürü ve tarihine önem verir. Fe...

Yapısalcı Marksizm
Yapısalcı Marksizm, Marksizmin yapısalcılık felsefesi ışığında yeniden yorumlanması. Kuruluşu ve kuramsal şeklini almasında Louis Althus...

Finitizm
Matematik felsefesinde finitizm (İngilizce finite = sonlu) matematiksel oluşturmacılığın aşırı bir şekli olup matematiksel bir nesnenin yaln...

Dil felsefesi
Dil ile felsefe arasındaki ilişki temelde felsefecilerin dili kullanarak felsefe yapmalarından kaynaklanmaktadır. Özelde ise, dil felsefesi başl...


Toplam 395 "Felsefe" makalesi bulunmaktadır. 0 ile 20 arasındaki sonuçlar gösterilmektedir.

Stoacılık
Ekleyen: İzzet Beylik, Tarih: 22 Şubat 2019
Stoacılık, kurucusu Kıbrıs'lı Zenon olan felsefe okulu. Hellenistik felsefenin en önemli felefelerindendir. Zenon okulunu Atina'da Stoa Poikile denilen yerde kurmuştur.Kelime anlamı olarak Sto...
 
Çarkıfelek
Ekleyen: Elif Çınar, Tarih: 24 Ocak 2019
Çarkıfelek, İngilizce'de The Wheel of Fortune olarak bilinir. Ortaçağa ve eski felsefeye ait bir kavramdır. Felsefe olarak dünyada insanın kaderine ve alın yazısına bağlı olarak kayıp ve...
 
Akademi
Ekleyen: Özcan Ateş, Tarih: 12 Mart 2019
Akademi, en geniş tanımıyla yükseköğrenim kurumu anlamına gelir. Günümüzde bilim, edebiyat ve sanat konularını tartışmak için bir araya gelen üyelerin oluşturduğu kurumlara da akadem...
 
Megara okulu
Ekleyen: Ahmet Yıldız, Tarih: 11 Ocak 2019
Megara okulu, Sokratesçi filozof Eukleides'in kurucusu olduğu felsefe okuludur. Eukleides Megaralı olduğundan okul bu isimle adlandılmıştır. Elea okulunun etkisinde de kalmış olan Eukleides,...
 
Blender yazılım
Ekleyen: Meral Apak, Tarih: 07 Aralık 2018
Blender, özgür bir üç boyutlu modelleme ve canlandırma uygulamasıdır. Tasarı, 1988'de Hollanda'da kurulan NeoGeo adlı canlandırma stüdyosunun, kendi kadrosuyla yazılım geliştirerek kendi...
 
Alexander Sutherland Neill
Ekleyen: Elif Çınar, Tarih: 18 Ocak 2019
Alexander Sutherland Neill İskoçya doğumlu İskoç eğitimci, yazar ve psikolog. Eğitimde ilerici eğitim felsefesinin kurucusu ve savunucusu ve bugün de kendi ilerici eğitim felsefesini sürdü...
 
Seyla Benhabib
Ekleyen: Ahmet Yıldız, Tarih: 02 Ocak 2019
Seyla Benhabib, Yahudi asıllı Türk felsefeci. Dünya'nın en tanınmış ve önemli Türk felsefecilerden biri olan Prof. Dr. Seyla Benhabib, 1950'de İstanbul'da doğdu, Robert Kolejinde (Amerikan...
 
İnkâr Mı Kârlı Yoksa Kabul Mü Makbuldür?
Ekleyen: AHMET ÇİÇEK, Tarih: 17 Kasım 2018
İtaatsizlik kimi insanın ruhunda var. Her türlü dogma ve dayatmaya karşı içinde depreşen isyan taarruzunu kontrol edemez bir türlü. Rahat yaşamak istiyor anlayacağınız, nehrin akışına...
 
Brahman
Ekleyen: İzzet Beylik, Tarih: 13 Şubat 2019
Brahman, Hint felsefesi geleneğinde, hem içkin hem de aşkın olan, hem evrende ve hem de kendisinde varolan en yüksek varlığa kendisiyle birleşmenin nihai ve en yüksek hedef olarak addedildiğ...
 
Siddhartha roman
Ekleyen: Meral Apak, Tarih: 02 Mart 2019
Hermann Hesse'nin, Buddha'nın yani Siddhartha Gautama hayatını nobelize hale getirme suretiyle, Budizm felsefesiyle içiçe geçmiş, yazarın en meşhur eserlerindendir.İnsani ilişkilerin doğu ...
 
Epik tiyatro
Ekleyen: Meral Apak, Tarih: 04 Ocak 2019
Epik tiyatro, siyasal amaçlı bir tiyatro düşüncesidir. Bertolt Brecht'in doğrudan Marksizm-Leninizm etkilenimiyle oluşturduğu ve seslendiği seyirci kitlesini de emekçi sınıf olarak belirle...
 
Bursalı Kadızade Rumi
Ekleyen: İzzet Beylik, Tarih: 30 Kasım 2018
Asıl adı Selahaddin Musa olan, Bursalı Kadızade Rumi ortaçağın ünlü türk matematik ve astronomi bilginidir. Soyca ilim sahibi bir aileden geldiği ve çağının bilim otoritelerinden bursa ...
 
Abraham ibn Ezra
Ekleyen: Mustafa Kemal Saban, Tarih: 31 Aralık 2018
Abraham ben Meir ibn Ezra, ortaçağın en seçkin Musevilerinden biriydi. Felsefe, astronomi, astroloji, tıp, şiir, dilbilim dallarında çok bilgiliydi.Büyük, bilge, hayran olunan doktor olarak ...
 
Bektaşilik
Ekleyen: Mehmet Yeniköy, Tarih: 20 Kasım 2018
Bektaşilik, Hacı Bektaş-i Veli'nin adına kurulmuş olan bir alevi sufi tarikatıdır. Bu tarikata mensup kişilere (el alarak ya da diğer bir deyişle nasip alarak bu örgütlenmeye katılan kiş...
 
Zen ve Motosiklet Bakım Sanatı kitap
Ekleyen: Ahmet Yıldız, Tarih: 30 Kasım 2018
Zen ve Motosiklet Bakım Sanatı: Değerlerin Sorgulanması, ABD'li felsefeci Robert M. Pirsig'in 1974 yılında yayımlanmış olan bir kitabı ve Nitelik Metafiziği'ni konu eden ilk metinlerden bir...
 
James Meade
Ekleyen: Yasin Sezgin, Tarih: 24 Kasım 2018
James Edward Meade tanınmış bir İngiliz iktisatçısı. 1977'de İsveçli iktisatçı Bertil Ohlin ile ortaklaşa Nobel İktisat ödülünü kazanmıştır.Meade 1926da Oxford Üniversitesi Oriel ...
 
William Stoddart
Ekleyen: Sait Budak, Tarih: 25 Kasım 2018
William Stoddart Perennial felsefenin önemli yazarlarından İngiliz tıp adamı ve yazarı. Din felsefesi alanında kitapları ve çok sayıda makalesinin yanısıra Stoddart, Frithjof Schuon ve Tit...
 
Edip Yüksel
Ekleyen: Ersun Pamir, Tarih: 29 Ocak 2019
Edip Yüksel, Kürt asıllı Kürt-ABD'li yazar. Molla Sadrettin'in oğlu olarak doğdu. İstanbul Akıncılar Derneği bünyesinde etkinliklerde bulundu.12 Eylül'den sonra yargılandı. 1 Temmuz 198...
 
Theodor W. Adorno
Ekleyen: Ersun Pamir, Tarih: 27 Kasım 2018
Theodor W. Adorno (Theodor Ludwig Wiesengrund-Adorno), 11 Eylül 1903 yılında Frankfurt am Main'de doğmuş ve 6 Ağustos 1969'da İsviçre'nin Wallis kantonunda bir klinikte hayata gözlerini yummu...
 
Dinde etik
Ekleyen: Mustafa Kemal Saban, Tarih: 02 Ocak 2019
Çoğu dinler etik unsüru, genelde iddia edilen doğaüstü vahiye veya a dayandırılır. Felsefenin önemli kollarından biri olan etik, doğru davranışın ne ve iyi hayatın nasıl olması gerek...
 

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 20 Sonraki