Kolay Bilgiler

Online Faydali Makaleler!

Merhaba Ziyaretçi! Giriş veya kayıt yaparak makale gönderebilirsin!

ODTÜ Evinizi Güneşle Aydınlatacak

Ekleyen: Ahmet Polatlı RSS kaynağına abone ol | 04 Mart 2019 | Gösterim:
loading
 
  Turan, güneşin her yıl dünyaya 120 bin TerraWh enerji gönderdiğini, bumiktarın bugün dünyada harcanan yıllık enerjinin binlerce katı olduğunuifade etti. Turan, "İnsanlığın ihtiyacı olan enerjinin tamamından çokdaha fazlasını güneş cömertçe sağladığı halde bu enerjinin çok küçükbir bölümü kullanılmaktadır" diye konuştu.İklim değişikliğineneden olan karbondioksit salınımının en önemli nedeninin fosilyakıtların kullanımı olduğunu anlatan Turan, bu nedenle son yıllardagüneş enerjisi kullanımının büyük bir önem kazandığını vurguladı.

Güneşenerjisi teknolojilerinin, güneşten gelen enerjiyi elektrik enerjisineçevirdiğini ve bu esnada çevreyi de kirletmediğini dile getiren Turan,dünyanın her yerinde, özellikle yoksul güney ülkelerinde bol olan güneşenerjisinin, insanlığın ve dünyanın geleceğinde önemli roloynayacağının açık olduğunu belirtti.

Türkiye'nin de büyük birgüneş enerjisi potansiyeline sahip olduğuna işaret eden Turan,Türkiye'de güneşten elektrik enerjisi elde etmenin maliyetininAlmanya'daki maliyetin yarısından az olduğu bilgisini verdi.

Türkiye'ninenerji gereksiniminin yüzde 70'ten fazlasını ithal ettiğini anımsatanTuran, güneş enerjisinin Türkiye'nin enerji bağımsızlığını kazanmasıiçin sahip olduğu en önemli seçeneklerden biri olduğunu kaydetti.

ODTÜ'den Türkiye'nin ilk güneş paneli

Güneşenerjisi sistemlerinde dünyadaki gelişmelere paralel olarak ODTÜ'nün dearaştırma çalışmalarına hız verdiğini bildiren Turan, bu çalışmalarlagüneş enerjisinden elektrik elde eden fotovoltaik sistemteknolojilerinin Türkiye'de geliştirilmesi doğrultusunda önemli adımlaratıldığını anlattı.

Hücre üretimini de içeren panel prototipininTürkiye'de ilk kez ODTÜ mikroelektronik tesislerinde üretildiğinibildiren Prof. Dr. Turan, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'de ilkkez cam üzerine montajı yapılan güneş paneli prototipinigerçekleştirdik. Bu aynı zamanda yarı geçirgen pencere sistemlerininbir örneğini oluşturmaktadır.
 
Gerçekleştirdiğimiz hücre vepanel üretimi, Türkiye'de fotovoltaik teknolojilerinin gelişmesiyönünde önemli bir adım oluşturmaktadır. Bu alanda bundan sonrayürütülecek çalışmalar geniş ölçekli üretimi sağlamaya yönelik çabalarayol göstermek şeklinde olacaktır."

Ekip olarakgerçekleştirdikleri çalışmalarının, özel sektörün de ilgisini çektiğinianlatan Turan, özel sektörün ODTÜ ile çalışarak yatırımlargerçekleştirmesi çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Ürettikleriprototipte cam levha arasında güneş hücreleri bulunduğunu belirtenTuran, ışığın belli miktarda içeri girmesinin sağlandığını, hücrelerinde elektrik enerjisi üretiminde kullanıldığını belirtti.

Turan, geliştirdikleri teknolojinin özelliklerini şöyle anlattı:

"Silisyumbazlı fotovoltaik hücrelerin üretimi birçok kimyasal ve fizikselprosese dayanıyor. Ham madde olarak satın alınan silisyum kristali,temiz oda şartlarında 15'i aşkın prosese tabii tutuluyor ve sonundagüneş ışınlarını elektron akışına çeviren hücre haline getiriliyor. Tümbu işlemler ODTÜ mikroelektronik tesislerinde gerçekleştiriliyor.
 
Butür fotovoltaik paneller bir evin elektrik enerjisinin tamamının ya dabir kısmının karşılanmasını mümkün hale getirir. Dünyada bu tür camlarkullanılarak yapılan binalar, tamamen yeni bir sisteme göretasarlanıyor. Ancak bu camları günümüz binalarına da monte ederek aynışekilde elektrik enerjisi elde etmek mümkün."

Prof. Turan,nanokristaller kullanarak yüksek dereceli güneş pilleri oluşturulmasıiçin yeni bir Avrupa Birliği projesine başvurduklarını belirterek, "Şuanda silisyum tabanlı malzemelerle başlıyoruz. Nanoteknoloji kullanarakdaha verimli pillerin de yapılması için projelerimiz devam ediyor" diyekonuştu.

Son yıllarda özellikle Avrupa'da binalara entegrefotovoltaik sistemlerin (Building Integrated Photovoltaic systems-BIPV)hızla yaygınlaştığını ifade eden Turan, bu sistemlerin binaların dışcephe ve çatısının elektrik enerjisi üreten fotovoltaik panellerlekaplanması ile oluştuğunu anlattı.

Binaların henüz tasarımaşamasında BIPV uygulamasına göre en verimli enerji üretiminisağlayacak biçimde planlandığını aktaran Turan, binanın camlarının daözel üretilmiş yarı geçirgen panellerden oluştuğunu belirtti. Turan,ODTÜ'de üretilen güneş paneli prototipinin BIPV uygulamaları için birörnek oluşturduğunu dile getirdi.

Rektör'ün açıklaması

ODTÜRektörü Prof. Dr. Ural Akbulut, ODTÜ'nün başlattığı proje ile dünyadakigüneş enerjisi konusundaki uygulamalara paralel bir uygulamayageçtiklerini belirtti.

1975'lerden bu yana yapılan deneyselçalışmaların artık kullanıma geçtiğini, son 3 yıldır güneş enerjisi ileelektrik üretimi için büyük yatırımların yapıldığını ifade edenAkbulut, "Güneş enerjisinin Çin'de ve Japonya'da önemli kullanımalanları var. Avrupa'nın güneşi bizden çok az olmasına rağmen onlar dabu yatırımları yapıyorlar" dedi.

Akbulut, ODTÜ ile Enerji veTabii Kaynaklar Bakanlığı, Şişecam ve bazı firmaların katılımı ile birkamu projesi hazırladıklarını ve projeyi TÜBİTAK'ın da desteklemesininbeklendiğini bildirdi.
 
Akbulut, Şişecam'ın, güneş enerjisi sistemleri için en uygun camı yapacağını belirtti.

Yazar: Ahmet Polatlı

Facebookta Paylaş Tweet It Stumbleupon this post This post is delicious !

Makale Kaynağı:
https://www.kolaybilgiler.com/bilim-makaleleri/odtu-evinizi-gunesle-aydinlatacak.html
Print Article Yazdır  Makaleyi PDF olarak indir PDF Olarak İndir  Makaleyi Gönder Gönder  Sitene Ekle Sitene Ekle  Geribildirim Yazara Geribildirim  Makaleyi Raporla Raporla | Bookmark and Share

İlgili Bilim Makaleleri Abone ol: RSS